Haber

İş Güvenliği Kurallarına Uymayan Çalışanın İşten Çıkarılması

Çalıştığı fabrikada iş güvenliği kuralına uymadığı gerekçesiyle işten çıkarılan işçi, adliyenin kapısını çaldı. Davacı işçinin işe iade talebini geçerli bulan İş Mahkemesi’ne yanıt Bölge Adalet Divanı’ndan (BAM) geldi. BAM, iş güvenliği kurallarına uymayarak işini tehlikeye atan personelin sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesine karar verdi.

Bir maden şirketinde yer altı maden işçisi olarak çalışan genç, iş güvenliğini hiçe saydığı gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. İş Mahkemesi’ne başvuran davacı işçi, sözleşmesinin haksız ve geçersiz bir şekilde feshedildiğini, işyerinde kesintisiz, sistemli ve verimli bir şekilde herhangi bir ceza almadan ve performans düşüşü göstermeden çalıştığını iddia etti. Fesih bildiriminde; “Mesai bitiminde yeraltı galerisinden çıkmak zorunda kalırken, küspeyi (ekonomik değeri olmayan artık malzeme) getirmek için kullanılan 3 dinamit kutusu ile bantlı konveyöre binerek galeriden ayrıldığınız belirlendi. gerekçesi ile konuya ilişkin yazılı savunmanız alınmıştır.Çalışanların can güvenliğini tehlikeye düşüren ciddi kusurları ve Personel Sağlığı ve Güvenliği kararlarına aykırılıkların yanı sıra Disiplin Kurulu’nun aldığı kararla, kendi isteği veya ihmali nedeniyle iş güvenliği’ 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/1l-ı maddesinde düzenlenmiştir. Ona göre ‘iş akdiniz tazminatsız feshedildi’ durumunda ifadeler bulunmaktadır.

Davacı işçi, asıl görevi olmayan dinamitçinin yanında durmasının istendiğini, dinamit arkadaşıyla birlikte bandoya bindiklerini, davalı patronun bando kullanımı konusunda çalışanlara bilgi vermediğini, olay günü bandoya binilmesinin yasak olduğuna dair herhangi bir uyarı levhasının bulunmadığı öğrenildi. Bu halde yapılan iptalin geçerli olmadığını, bu iptalin de ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu, söz konusu olay nedeniyle feshin de son çare ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Davanın kabulünü, feshin hükümsüzlüğünü, işe iadesini ve davalının müvekkiline başlamaması halinde 8 aylık brüt bedeli kadar tazminata hükmedilmesini talep etti.

Davalı şirket sahibi ise, davacının işyeri güvenlik kurallarına aykırı davranışı nedeniyle iş akdinin feshedildiğini, maden dairesinin riskli bir şube olduğunu, davacının davranışının işyerinin iş güvenliğini tehlikeye attığını iddia etmiştir. davacı ve arkadaşları ile davanın reddini talep etmiştir. Mahkeme; İşletmede bantlı konveyöre binilmesinin yasak olduğuna dair herhangi bir levhanın bulunmadığına, bantlı konveyöre binerek iş galerisinden çıkan başka çalışanların da bulunduğuna, ayrıca çalışana ayrı ceza verilebileceğine hükmetti. davacının konveyör bandına binme eylemi nedeniyle, doğrudan işine son verilmesi ölçülülük ve fesih unsurlarına aykırıdır. . Mahkeme davanın kabulüne karar verdi. Kararı davalı şirket temyiz etti. BAM 11. Hukuk Departmanı emsal bir karara imza attı.

İş güvenliği kurallarına uymamanın bir bedeli olduğunu hatırlatan karar şöyle:

“Somut uyuşmazlıkta davacının yer altında istihkâmcı olarak çalıştığı anlaşılmaktadır, olay günü davacı düğmeciye vardiya sonunda yükü taşımak için kullanılan bantlı konveyörü çalıştırması talimatını vermiş, bu durum davacı tanığı EK tarafından teyit edilmiş olup, bantlı konveyörün çalışması üzerine davacı banta binerek galeriyi terk etmiştir.Tanık MD, yazılı savunmasında, ifadesini dikkate alarak banda bindiğini itiraf etmiştir. ‘Bantlı konveyöre binilmesi yasak olduğu halde kaçak olarak bantlı konveyöre binen çok sayıda çalışan oldu’, iş yerinde bantlı konveyöre binilmesinin yasak olduğu tüm tanık ifadeleri doğrultusunda sabitlendi. kaçak ata bindiği anlaşılmış, davacının iş güvenliğini tehlikeye attığı anlaşılmış bu nedenle iş akdinin feshinin haklı nedenle kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. – BURSA

haber-korgan.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu